Juridisk information

AD Bilverkstad

Kungstorpsvägen 4

236 32 HÖLLVIKEN

E-mail: preem.macken@telia.com

Hantering av persondata GDPR

Kundinformation
(med anledning av Eus dataskyddsförordning GDPR)

Ansvarig för hantering av personuppgifter:
B & M Bensin & Service AB 556342-5452


Vilka uppgifter hanteras:
Kundens personnummer, namn, adress, telefonnr och bilnummer
i vissa fall även mejladress och bilder från våra kameror

Hur används uppgifterna:
Historik vid reparation av bil som tidigare varit här
Vid bokning av verkstadtid, beställning av reservdelar, offertförfrågning,
utskrift av räkningar, tecknande av assistansförsäkring, släpvagnsuthyrning,
digital servicebok och brottsförebyggande (övervakningskameror).

Varför:
För att vi ska kunna fullfölja avtalet att reparera kundens bil.
För att kunna lämna offerter,kontakta kunder, reg i digital servicebok
se historik vad gäller bilen, beställa reservdelar, hyra ut släpvagnar
och teckna assistansförsäkring.
Kameror finns här enbart för att förebygga ev inbrott o liknande.

Hur länge:
Uppgifterna sparas i 9 år enl Skatteverkets regler för att vi ska
kunna efterfölja bokförings och skatteregler.
Mejl skrivs ut och raderas sedan från datorn.
Övervakningsfilm sparas i 1 månad raderas automatiskt.
Uppgifter vid uthyrning sparas max 6 mån. Raderas automatiskt.
Digitala Serviceboken kan kunden själv styra över via nätet.

Övriga organisationer:
Vi lämnar ut uppgifter vid beställning av reservdelar (endast bilnr)
och vid tecknande av assistansförsäkring samt till Digitala Serviceboken,
Tfnnr, mejladress och bilnr. Om polisen begär ut övervakningsfilm
så lämnas den ut.

Vilka uppgifter finns om mig:
På räkning/kvitto vid reparation odyl finns alla uppgifter som vi har sparade.
Om något behöver ändras så underrätta oss så fixar vi det.
Ni har rätt att begära utdrag ur vårt kundregister för att se vilka uppgifter
som finns där.
Om ni inte vill stå med i vårt kundregister meddela detta så plockar vi bort er
Vi använder inte vårt kundregister för reklamutskick.
Vid släphyra finns namn, adress, personnummer,och telefonnummer i vår kassadator. Detta raderas automatiskt efter 6 månader.

Kontrollmyndighet:
Dataskyddsinspektionen. Dit kan man anmäla felaktigheter.

Vår miljöpolicy

Vår Miljöpolicy

Vi värnar om miljön genom att följa vår uppsatta miljöpolicy.
Genom att personalen har rätt utbildning och att vi ständigt försöker förbättra vårt miljöarbete så att det uppfyller de krav som ställs på oss.

Detta ska vi uppnå genom att:

* Följa den lagstiftning och de krav som gäller för vår verksamhet.
* Att vid inköp välja miljöanpassade produkter och lösningar i den mån det är genomförbart.
* Minimera vårt användande av energi och vatten.
* Ständigt arbeta med förebyggande av föroreningar och avfall.
* Involvera och utbilda samtliga i personalen i företagets miljöarbete och de uppsatta målen.